Instagram story анкета

5 креативни начини за користење на Instagram story анкети

Engagement, engagement, engagement - се’ се врти околу оваа статистика. Во зависност од индустријата во која е вашиот бизнис, од тоа зависи колку продажби ќе остварите, а и колку луѓе ќе зборуваат за вас и вашиот бренд надвор од интернет просторите. Веќе во неколку наврати напоменавме дека Instagram зема голем замав и помладата публика...